องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนยางนายประดิษฐ์ ดวงดี บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 – บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 30 ก.ย. 2565 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสนบ หมู่ที่ 3 – บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 29 ก.ย. 2565 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านดม-บ้านอาทัน หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 15 ก.ย. 2565 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์-20220919T014410Z-001 [ 12 ก.ย. 2565 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 - บ้านออด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 2 ก.ย. 2565 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางห้วยตะเปียงโนน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 1 ก.ย. 2565 ]6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนายแสวง ทองสีมา บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 31 ส.ค. 2565 ]5