องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติสุข ม.10 – บ้านซีจรูก ม.6 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 11 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสตึง ม.4 - บ้านอามุย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 11 ก.ย. 2566 ]3
3 โครงการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 29 ส.ค. 2566 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 19 ก.ค. 2566 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลดม หมู่ที่ 1-12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 28 มิ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคุ้มอาทัน - คลองห้วยเสน บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 14 มิ.ย. 2566 ]14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 13 มิ.ย. 2566 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายโคกระกา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 12 มิ.ย. 2566 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายสามแยกปั้มน้ำมัน – บ้านนางราตรี แอกทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 6 มิ.ย. 2566 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานประกวดราคาอิเล็กนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 1 มิ.ย. 2566 ]12
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 25 พ.ค. 2566 ]18
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนยางพารานายประดิษฐ ดวงดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 18 พ.ค. 2566 ]8
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนางย่อง แก้วสว่าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 10 พ.ค. 2566 ]8
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 8 พ.ค. 2566 ]7
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายนานางสงวน ปัญญาดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 8 พ.ค. 2566 ]6
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 21 เม.ย. 2566 ]11
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคุ้มอาทัน - คลองห้วยเสน บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 20 เม.ย. 2566 ]12
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านภูมิโปน - บ้านออด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ [ 11 เม.ย. 2566 ]11
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน(ศรีมงคล) - สายบ้านนางสุขไทย เสาทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 4 เม.ย. 2566 ]9
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองห้วยเสน บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 28 มี.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3