องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 - บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 25 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการขุดลอกหนองตาเกา บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 9 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน(ศรีมงคล)-บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 (คุ้มหนองใหญ่) ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 5 ม.ค. 2566 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านภูมิสวาย - โคกสง่า ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนางมะลิวรรณ พรมชาติ บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 26 ธ.ค. 2565 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมคันคลอง บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนายบุญเสริม ชาญเชี่ยว บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 19 ธ.ค. 2565 ]0
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 30 พ.ย. 2565 ]6
9 โครงการซ่อมแซมคันคลองทำนบกวน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 28 พ.ย. 2565 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหน้าบ้าน นางสำรวย ยิ่งหาญ บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 14 พ.ย. 2565 ]15
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 10 พ.ย. 2565 ]18
12 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 9 พ.ย. 2565 ]14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านภูมิสวาย - บ้านโคกสง่า บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 26 ต.ค. 2565 ]23
14 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in – Place Recycling) สายบ้านสนบ หมู่ 3 – ห้วยกระทิง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 25 ต.ค. 2565 ]23
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนยางนายประดิษฐ์ ดวงดี บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 – บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 30 ก.ย. 2565 ]77
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสนบ หมู่ที่ 3 – บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 29 ก.ย. 2565 ]66
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องเปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรถนนคอนกรีตสายบ้านดม-บ้านอาทัน หมู่ที่ 1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 15 ก.ย. 2565 ]63
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์-20220919T014410Z-001 [ 12 ก.ย. 2565 ]69
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 - บ้านออด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 2 ก.ย. 2565 ]41
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางห้วยตะเปียงโนน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [ 1 ก.ย. 2565 ]65
 
หน้า 1|2