องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ค. 2566 ]18
2 ประชาสัมพันธ์ dos and dont [ 3 เม.ย. 2566 ]10
3 ประกาศ อบต.ดม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2566 ]6
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2566 ]5
5 ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]7
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]16
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]10
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มารับบริการใน อบต.ดม ประเมิน EIT [ 26 ม.ค. 2566 ]21
9 ประกาศ อบต.ดม เรื่อง การจัดจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา [ 17 ม.ค. 2566 ]37
10 ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอาการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 13 ม.ค. 2566 ]26
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 [ 9 ม.ค. 2566 ]23
12 ประกาศ อบต.ดม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2570) [ 9 ม.ค. 2566 ]16
13 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2565 ]8
14 ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธาณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบิรหารส่วนตำบลดม [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
15 คำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
16 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]62
17 ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]24
18 ประกาศ เรื่องชำระใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 พ.ย. 2565 ]24
19 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]38
20 แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ [ 4 พ.ย. 2565 ]92
 
หน้า 1|2|3