องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2566 ]38
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]51
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม(แก้ไข) [ 31 ส.ค. 2566 ]59
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม [ 29 ส.ค. 2566 ]42
5 กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" [ 10 ส.ค. 2566 ]65
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2566 ]105
7 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2566 ]9
8 ประกาศ อบต.ดม เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีัที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]11
9 ประกาศโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]6
10 ประชาสัมพันธ์ การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ค. 2566 ]22
11 ประชาสัมพันธ์ dos and dont [ 3 เม.ย. 2566 ]16
12 ประกาศ อบต.ดม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2566 ]12
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2566 ]10
14 ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]11
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]35
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]18
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มารับบริการใน อบต.ดม ประเมิน EIT [ 26 ม.ค. 2566 ]25
18 ประกาศ อบต.ดม เรื่อง การจัดจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา [ 17 ม.ค. 2566 ]48
19 ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอาการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 13 ม.ค. 2566 ]32
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 [ 9 ม.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4