องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้บัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]7
2 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1-12 [ 8 ก.พ. 2567 ]30
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มารับบริการใน อบต.ดม ประเมิน EIT [ 1 ก.พ. 2567 ]20
4 ประกาศอบต.ดม เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจา [ 22 ม.ค. 2567 ]37
5 ประกาศ อบต.ดม เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัยกรณีบ้านหลังเดียว [ 19 ม.ค. 2567 ]8
6 ประกาศ อบต.ดม เรื่องประกาศขายของทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กรณีประปาหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]50
7 แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]60
8 แบบแสดงความคิดเห็นต่อการทบทวนปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2567 (แก้ไขเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแนบท้ายข้อบัญญัติ) [ 10 ม.ค. 2567 ]60
9 ประกาศ อบต.ดม เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดีบตำบล ปีงบประมาณ 2567-2568 [ 5 ม.ค. 2567 ]13
10 ประกาศ เรื่องแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2567 ]15
11 เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]13
12 แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการจัดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]115
13 ประกาศ อบต.ดม เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]35
14 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม ประจำปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]6
15 ประกาศ อบต.ดม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
16 ประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2566 ]73
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2566 ]81
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม(แก้ไข) [ 31 ส.ค. 2566 ]80
19 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดม [ 29 ส.ค. 2566 ]63
20 กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" [ 10 ส.ค. 2566 ]96
 
หน้า 1|2|3|4