องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]21
2 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดม เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 29 มี.ค. 2565 ]15
4 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 มี.ค. 2565 ]8
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่12/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]9
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่11/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]8
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่10/2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]8
8 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT หมู่ที่ 1 บ้านดม ได้กรอกแบบประเมิน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31พฤษภาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]3
9 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 3 บ้านสนบ [ 7 มี.ค. 2565 ]3
10 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 4 บ้านสตึง เพื่อ [ 7 มี.ค. 2565 ]3
11 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน [ 7 มี.ค. 2565 ]3
12 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 6 บ้านซีจรูก [ 7 มี.ค. 2565 ]3
13 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย [ 7 มี.ค. 2565 ]3
14 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์ [ 7 มี.ค. 2565 ]3
15 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข [ 7 มี.ค. 2565 ]3
16 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม [ 7 มี.ค. 2565 ]3
17 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา [ 7 มี.ค. 2565 ]3
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]9
19 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]11
20 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ได้กรอกแบบประเมิน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31พฤษภาคม 2565 ขอบพระคุณค่ะ [ 10 ก.พ. 2565 ]9
 
หน้า 1|2