องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดม

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลดม
  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  32150

เวลาทำการ 08.30-16.30น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-060-346
หมายเลขโทรสาร : 044-060-346

E-mail: saraban@tambondom.go.th