องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันทุุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]1
2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]1
3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]1
4 รายงานประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]1
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ตามระบบ e-plannacc [ 12 ม.ค. 2566 ]1
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ตามระบบ e-plannacc [ 12 ม.ค. 2566 ]1
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2568 ตามระบบ e-plannacc [ 12 ม.ค. 2566 ]1
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2569 ตามระบบ e-plannacc [ 12 ม.ค. 2566 ]1
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2570 ตามระบบ e-plannacc [ 12 ม.ค. 2566 ]1
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 เข้าเล่ม [ 12 ม.ค. 2566 ]1
11 ประกาศ อบต.ดม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2570) [ 12 ม.ค. 2566 ]1