องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2566 ]32
2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 8 มิ.ย. 2566 ]45
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 8 มิ.ย. 2566 ]46
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 8 มิ.ย. 2566 ]40
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]31
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]31
7 รายงานแสดงงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]33
8 รายงานผู้สอบบัญชีและงบทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]34
9 สมัยสามัญ สมัยแรก 5 ม.ค. 65 [ 8 มิ.ย. 2566 ]46
10 สมัยสามัญ สมัยสอง 21 กพ 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]44
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 5 สค 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]47
12 สมัยสามัญ สมัยที่3 11 สค. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]43
13 สมัยสามัญ สมัยที่4 16 ธค. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]45
14 สมัยสามัญ สมัยที่4 21 ธค. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]39
15 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬาฯ [ 3 ต.ค. 2565 ]34
16 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ 30 ก.ย. 2565 ]32
17 รายงานการจัดฐานข้อมูลตลาด [ 28 ก.ย. 2565 ]28
18 รายงานการจัดฐานข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ [ 28 ก.ย. 2565 ]28