องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันทุุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]44
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ตามระบบ e-plannacc [ 10 ม.ค. 2566 ]57
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ตามระบบ e-plannacc [ 10 ม.ค. 2566 ]70
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2568 ตามระบบ e-plannacc [ 10 ม.ค. 2566 ]58
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2569 ตามระบบ e-plannacc [ 10 ม.ค. 2566 ]54
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2570 ตามระบบ e-plannacc [ 10 ม.ค. 2566 ]62
7 ประกาศ อบต.ดม เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566-2570 [ 10 ม.ค. 2566 ]58
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 เข้าเล่ม [ 10 ม.ค. 2566 ]65