องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]54
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]42
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]45
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2566 ]46
5 คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2566 ]47