องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]0
2 สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]0
3 สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
4 สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]0
5 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]0
6 ประกาศสภา อบต.ดม เรื่องพ้นตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม [ 23 มิ.ย. 2566 ]48
7 ประกาศสภา อบต.ดม เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม [ 23 มิ.ย. 2566 ]46
8 สมัยสามัญ สมัยแรก 5 ม.ค. 65 [ 8 มิ.ย. 2566 ]55
9 สมัยสามัญ สมัยสอง 21 กพ 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]52
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 5 สค 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]51
11 สมัยสามัญ สมัยที่3 11 สค. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]49
12 สมัยสามัญ สมัยที่4 16 ธค. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]51
13 สมัยสามัญ สมัยที่4 21 ธค. 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]55
14 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]0
15 ประกาศ อบต.ดม เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
16 ประกาศสภา อบต.ดม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญที่สี่ (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]49
17 ประกาศสภา อบต.ดม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]46
18 รายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่างป ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ส.ค. 2565 ]40
19 ประกาศสภา อบต.ดม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]51
20 ประกาศสภา อบต.ดม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2