องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]7
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]7
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]14
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]17
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]15
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]14
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]16
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมพ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]15
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]13
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]14
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]17
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]14
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]13
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]14
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]14