องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
กองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดิ์นรินทร์ ชื่นใจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)