องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


ให้ความช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565


24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดม นำโดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 7 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยให้การช่วยช่วยเหลือเบื้องต้นในการแจกถุงยังชีพ พร้อมทั้งให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดมเร่งดำเนินการประเมินความเสียหายต่อไป
2022-11-21
2022-11-16
2022-11-09
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-07
2022-10-31
2022-10-24
2022-10-21
2022-10-19