องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดง โดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ดำเนินงาน ตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีโรงเรียนประถมศึกษา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการ จำนวน 4 ศูนย์กิจกรรมมีพิธีมอบเกียรติบัตรคนดี ศรีตำบลดม มีการแสดง ร้องรำ เล่นเกมต่างๆ การตอบคำถาม และ ชมนิทรรศการ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองเด็ก เป็นอย่างดี พร้อมหน่วยงานราชการ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดมตลอดจนพ่อค้าประชาชน องค์กรต่างๆในชุมชน ได้นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ ณบริเวณประสาทภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2024-01-19
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-13
2024-01-11
2024-01-09
2024-01-08
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-26