องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา


เมื่อ 18 มกราคม 2561 09.30 น. นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการจิตอาสาพัฒนา โดยมีนายพิวัน มีดี กำนันตำบลดมเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงาน/องค์กร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่คณะผู้บริหาร อบต.ดม สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ สถานีตำรวจภูธรดม จิตอาสา และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ณ ลำห้วยเสน หมู่ที่ 10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2024-01-19
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-13
2024-01-11
2024-01-09
2024-01-08
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-26