องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม รับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำ Application "ปักหมุดสุรินทร์" (ทดลองใช้)


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม ได้รับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำ Application  "ปักหมุดสุรินทร์" (ทดลองใช้) จากนักเรียนโรงเรียนเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดสุรินทร์  (Y-STRONG SURINที่2) จากชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์)

2023-09-01
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-26
2023-07-24
2023-06-19
2023-06-06
2023-06-06
2023-05-31