องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


ประมวลภาพการรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประมวลภาพการรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายโทรศัพท์ 0-4406-0346

2024-06-24
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-19
2024-03-29
2024-03-15
2024-01-19
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-13