องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลดม นำโดยนายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดม การนำต้นไม้ยืนต้นมาปลูกบริเวณสระปรือ ประกอบไปด้วย ไม้สักทอง กล้าไม้พยุงไทย กล้าไม้ประดู่ กล้าไม้ยางนา กล้าไม้ตะเคียนทอง กล้าไม้มะฮอกกานี
2022-11-21
2022-11-16
2022-11-09
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-07
2022-10-31
2022-10-24
2022-10-21
2022-10-19