องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดม ได้ร่วมอบรมตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสิบสานตำนานภูมิโปน โดยมีการบวงสรวงปราสาทภูมิโปนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

2024-01-19
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-13
2024-01-11
2024-01-09
2024-01-08
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-26