องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม ร่วมกับภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดม ได้ร่วมอบรมตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสิบสานตำนานภูมิโปน โดยมีการบวงสรวงปราสาทภูมิโปนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

2023-06-06
2023-06-06
2023-05-31
2023-04-10
2023-03-23
2023-03-19
2023-03-16
2023-02-21
2023-02-01
2023-01-16