องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดมได้ร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2023-06-06
2023-06-06
2023-05-31
2023-04-10
2023-03-23
2023-03-19
2023-03-16
2023-02-21
2023-02-01
2023-01-16