องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม เป็นประธานมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม มีเด็กเล็กจบการศึกษารวมทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2023-03-23
2023-03-19
2023-03-16
2023-02-21
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-09
2022-12-21
2022-12-09