องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสังขะ


วันที่ 23 กันยายน 2565 นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมคณะ ได้ต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปราสาทภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2022-11-21
2022-11-16
2022-11-09
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-07
2022-10-31
2022-10-24
2022-10-21
2022-10-19