องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ : www.tambondom.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดม คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดม โดย นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลดม ฝ่ายปกครองตำบลดม ประธานสภาอบต.ดม สมาชิกสภาอบต.ดม และคณะทำงาน ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดม คัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลดมให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้ทำการจับฉลากแบ่งสาย และได้กำหนดวันทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสนบ ประกอบไปด้วย 11 ประเภทกีฬา 🏆กีฬาฟุตบอลชาย/หญิง 🏆กีฬาวอลเลย์บอลชาย/หญิง 🏆กีฬาเซปักตะกร้อชาย/หญิง 🏆กีฬา/กรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดม
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-08
2022-09-05
2022-08-25
2022-08-16
2022-08-11
2022-07-26
2022-06-24