ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน  (อ่าน 5 ครั้ง)

nitigorn20

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 18641
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน,คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน