ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย  (อ่าน 5 ครั้ง)

komgrit1989

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 16859
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย


- ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ
- ระเบียบ กฎ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
- การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และควบคุมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
- ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย
เข้าดูยูทูบสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย
เข้าดูเว็บที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย

Tags : แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย,แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย