หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร
แผนที่ตำบล
เบอร์โทรศัพท์
แจ้งเตือนสาธารณภัย
หนังสือราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว
กระดานถาม - ตอบ
ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสังขะ ห่างจากตัวอำเภอสังขะ 9 กิโลเมตร เนื้อที่ 47,860 ไร่ หรือ 76.5 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือจด ตำบลบ้านชบ
ทิศใต้จดตำบลเทพรักษา
ทิศตะวันออกจดตำบลบัวเชด ( อำเภอบัวเชด )
ทิศตะวันตกติดตำบลตาตุม ตำบลบ้านจารย์

ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบดอน พื้นที่ป่าละเมาะ เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดม 12 หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านดม,
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี
หมู่ที่ 3 บ้านสนบ
หมู่ที่ 4 บ้านสตึง
หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน
หมู่ที่ 6 บ้านซีจรูก
หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย
หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขนุน
หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์
หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม
หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา

จำนวนครัวเรือน 1,895 ครัวเรือน
จำนวนประชากร จำนวน 7,880 คน แยกเป็น ชาย 3,988 คน หญิง 3,892 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
Tel 044 - 148265-6
e - mail : thanuson2@hotmail.com